WSPARCIE W REALIZACJI INWESTYCJI

Rusza coraz więcej konkursów w ramach programów operacyjnych zaplanowanych na lata 2014-2020.

W zależności od typu planowanych do wdrożenia inwestycji, ich wartości i lokalizacji firmy będzie istnieje możliwość aplikowania  o środki zarówno z regionalnych jak i krajowych programów.

Wesprzemy Ciebie w tym trudnym procesie na każdym z jego etapów.

Tylko projekty doskonale przygotowane pozwolą na skuteczną aplikację i prawidłowe rozliczenie, a co za tym idzie przeprowadzenie szybko i skutecznie zaplanowanego działania.

Główne fazy przygotowywania projektów inwestycyjnych to:

  • Powołanie wspólnego zespołu projektowego – Twój pomysł nasza realizacja
  • Zebranie szczegółowych informacji o warunkach i koncepcji planowanej inwestycji
  • Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wymogami danego konkursu

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

  • Opracowanie dokumentacji formalnej zgodnie z wymogami prawa oraz warunkami określonymi w wytycznych poszczególnych programów unijnych
  • Przygotowanie biznesplanu na potrzeby wniosku aplikacyjnego
  • Stworzenie studium wykonalności dla danej inwestycji
  • Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia
  • Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

9 + 12 =