DOFINANSOWANIE UNIJNE

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania środków unijnych oraz krajowych m.in. w ramach takich programów jak:

 • Regionalne Programy Operacyjne (RPO) dla wszystkich województw
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC)
 • Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój (PO WER)
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW)
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
 • Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY)
 • Europejska Współpraca Terytorialna (EWT)

W przypadku osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania weryfikujemy pozyskanie informacje i doradzamy w wyborze odpowiedniego programu oraz innych źródeł finansowania.

Nasza oferta skierowana jest do mikro, małych, średnich przedsiębiorstw, stowarzyszeń, fundacji, jednostek samorządu terytorialnego oraz  osób fizycznych

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

 • analizę i weryfikację planów inwestycyjnych pod kątem dostępnych funduszy unijnych i możliwości pozyskania dotacji
 • doradztwo w wyborze odpowiedniego programu oraz innych źródeł finansowania
 • sporządzenie wniosku o dotację
 • sporządzenie biznesplanu lub studium wykonalności inwestycji
 • pomoc w pozyskaniu wymaganych załączników (opinie o innowacyjności, dokumenty finansowe, badania rynkowe, pozwolenia na budowę, itp)
 • kontrolę merytoryczną przy kompletowaniu dokumentacji
 • sporządzenie biznesplanu na potrzeby instytucji finansujących
 • nadzorowanie i doradztwo na każdym etapie realizacji projektu
 • sporządzenie raportów okresowych i końcowych z realizacji projektu
 • sporządzenie wniosku o płatność
 • rozliczenie otrzymanej dotacji zgodnie z jej celami
 • doradztwo i pomoc w zakresie przygotowania do kontroli unijnej

Świadczone przez nas usługi w tym zakresie dotyczą trzech etapów.

 1. Pierwszy to aplikacja o środki na finansowanie działania,
 2. Drugi – realizacja przedsięwzięcia zgodnie z wymaganiami instytucji przyznającej dane środki pieniężne,
 3. Trzeci – rozliczenie otrzymanego dofinansowania.Od indywidualnych wymagań Klienta zależy, czy nasza firma jest partnerem w drodze po dotację na wszystkich etapach jej przyznawania.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

13 + 2 =