DOTACJE UNIJNE

Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro. Podział środków i kierunki ich wykorzystania był przedmiotem dyskusji i uzgodnień władz centralnych i samorządowych z różnymi partnerami.

Fundusze zostaną zainwestowane w zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju, w podnoszenie sprawności i efektywności administracji.

NAJWIĘCEJ ŚRODKÓW UNIJNYCH

Przeznaczono na Program Infrastruktura i Środowisko oraz  Program Inteligentny Rozwój.

DOFINANSOWANIE

Poziom dofinansowania unijnego dla Mazowsza jako regionu lepiej rozwiniętego wynosi 80%, a dla pozostałej części kraju – 85% jak dla wszystkich regionów mniej rozwiniętych.

Zapoznaj się z naszą ofertą przygotowywania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie skierowanej do mikro, małych, średnich przedsiębiorstw, Stowarzyszeń, fundacji oraz Jednostek samorządu terytorialnego.

Przejdź do oferty

PROGRAMY REGIONALNE

Ich celem jest wspieranie rozwoju wszystkich regionów naszego kraju.

Fundusze regionalne zarządzane są przez instytucje samorządowe – czyli zarządy województw.

Środki unijne w programach regionalnych:

 • Dolnośląskie – 2,25 mld euro
 • Kujawsko-Pomorskie – 1,9 mld euro
 • Lubelskie – 2,23 mld euro
 • Lubuskie – 0,9 mld euro
 • Łódzkie – 2,25 mld euro
 • Małopolskie – 2,87 mld euro
 • Mazowieckie – 2,08 mld euro
 • Opolskie – 0,9 mld euro
 • Podkarpackie – 2,1 mld euro
 • Podlaskie – 1,21 mld euro
 • Pomorskie – 1,86 mld euro
 • Śląskie – 3,47 mld euro
 • Świętokrzyskie – 1,36 mld euro
 • Warmińsko-Mazurskie – 1,72 mld euro
 • Wielkopolskie – 2,45 mld euro
 • Zachodniopomorskie – 1,6 mld euro

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

13 + 12 =