EUROEKO Consulting to profesjonalny i doświadczony partner w drodze po Twoje cele.

Firma EUROEKO Consulting założona przez Aleksandra Dziedzica, istnieje od 2007 roku. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie pozyskiwania dofinansowania na realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych oraz tzw. projektów miękkich, przygotowywania programów i planów dedykowanych jednostkom samorządu terytorialnego,raportów oddziaływania na środowisko, kart informacyjnych przedsięwzięć, projektów nasadzeń.

Zdobyła je udzielając wsparcia w realizacji inwestycji osobom fizycznym i podmiotom rozpoczynającym bądź prowadzącym działalność gospodarczą oraz społeczną pod różnymi formami prawnymi np. rolnikom, fundacjom, stowarzyszeniom, przedsiębiorcom, spółkom prawa handlowego i cywilnego, kościołom, jednostkom samorządów terytorialnych.

EUROEKO Consulting zajmuje się również obrotem z zagranicą, jak też doradztwem w zakresie nawiązywania międzynarodowych kontaktów handlowych. Firma jest doradcą jednego z największych koncernów budowlanych w Europie w zakresie organizacyjno – administracyjnym przy realizacji inwestycji liniowych.