Wsparcie dla samorządów

Świadczymy kompleksowe usługi związane z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych w procesie pozyskania dotacji. Opracowujemy programy usuwania azbestu dla jednostek samorządu terytorialnego oraz pomagamy przygotowywać ważne dokumenty strategiczne.

Obszary wsparcia:

  • Przygotowanie strategicznych dokumentów dla jednostek samorządu terytorialnego
  • Opracowanie oceny oddziaływania na środowisko, raportów oddziaływania inwestycji na środowisko
  • Poszukiwanie źródeł pozyskiwania środków na inwestycje (dotacje z funduszy Unii Europejskiej, krajowych, finansowanie inwestycji)
  • Opracowanie wniosków aplikacyjnych i studium wykonalności

 

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

15 + 11 =