+48 731 88 77 66 biuro@euroeko.eu

Wszyscy zainteresowani unijnym dofinansowaniem w nowej perspektywie mogą się o nie starać na dwa sposoby – poprzez Krajowe Programy Operacyjne oraz przez Regionalne Programy Operacyjne.

Realizowanych będzie 16 programów operacyjnych, tak jak w latach 2007-2013

Nowością jest fakt, że RPO 2014-2020 będą finansowane z dwóch

funduszy europejskich: EFRR i EFS, a nie jednego – EFRR, jak w

poprzedniej perspektywie finansowej.

Wszystkie programy operacyjne województw są już zatwierdzone i na

bieżąco ogłaszane są ich harmonogramy.

Jeśli chodzi zaś o programy krajowe, są to:

  • Program Infrastruktura i Środowisko
  • Program Inteligentny Rozwój
  • Program Wiedza Edukacja Rozwój
  • Program Polska Cyfrowa
  • Program Polska Wschodnia
  • Program Pomoc Techniczna

Dokumenty oraz informacje można znaleźć na stronie:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Czas rozpocząć przygotowania i zawalczyć o unijne wsparcie –

zapraszamy do kontaktu!